Gamification cards

Deze 11 gamification kaarten heb ik samen met René Vendig ontwikkeld. Ik zet ze in om te komen tot innovatieve vormen van online gamification en ze sluiten goed aan bij het Gamification framework. Ik gebruik ze in trainingen en voor klanten.