Wat is gamification?

FAQ

 

1. Hoe zet je game-principes in?

2. Wat is gamification?

Gamification is het toevoegen van spelelementen aan alledaagse processen, met als doel mensen meer te motiveren en te betrekken in deze processen. Vaak is dit het stimuleren van de doelgroep om een proces te doorlopen en deze vast te houden op momenten waar men normaliter zou afhaken.
>> Download hier deze icons << (33kb PDF te openen in Illustrator)

gameprinicples

3. Gamification is niet…

… zomaar van iets een spel maken, of badges toevoegen
… een doel op zich in de User Experience
… een spel maken
… een slecht product ermee verpakken

4. Waneer willen bedrijven of instellingen games?

* Grotere zichtbaarheid/bekendheid geven aan het merk

* Een bredere doelgroep aanspreken

* Dichterbij de doelgroep te staan

* Als het gedrag of bewustwording moet veranderen van hun doelgroep (geldt vooral voor non-profit instellingen)

Als de doelgroep iets lastigs/moeilijks moet leren of doen

Hogere omzet en lagere kosten genereren. Bijv. door succesvol van A naar B komen in een lastig service- of aankoopproces

Processen in en rond een organisatie te optimaliseren en effectiever te maken. Dit kunnen bedrijfsprocessen zijn waarbij werknemers, partners of klanten betrokken zijn

5. Wat zijn eigenschappen van een goed gamified product?

Het innoveert je product of dienst
Het verandert je product en je gaat een nieuwe relatie aan met je klanten
Creëren van situaties waarin dopamine wordt aangemaakt door gebruikers
Zo lang mogelijke flows creëren in de User Experience (grotere tevredenheid, conversie, lange tijd op de site/app/campagne)
Er is sprake van conditionering/herhaling
Er is op de juiste momenten de juiste beloning
Er zijn niet zoveel opties of mogelijkheden in de app/site of campagne

6. Wat gaat er vaak mis bij het doorvoeren van gamification in bedrijfsprocessen?

Ik heb vele klanten zien falen bij het inzetten van game principes. Vaak ging het mis op de volgende punten:

* Projectmanagement deugde niet. Te versnippert doorvoeren van spelregels, dus geen duidelijke start en uitleg

Geen intern breed draagvlak gecreëerd

Te weinig focus op fun

Te weinig focus op eindgebruiker

Technische mankementen

Geen goede beloning

7. Hoe motiveer je gebruikers met gamification?

Er bestaan twee vormen van motivaties:

1. Extrinsieke vormen van motivatie:

Als je voor ons deze saaie enquête doorloopt, dan krijg je daarvoor een beloning in de vorm van korting, punten of credits. Zo kan men bijvoorbeeld betaling voor arbeid zien als een middel om extrinsieke motivatie af te dwingen. Bovendien kan het opleggen van sancties of straffen bij het niet goed verrichten van werk werken als extrinsieke vorm van motivatie. Normen en waarden binnen een sociale context kunnen veelal gezien worden als een middel tot het verhogen van de extrinsieke motivatie.

2. Intrinsieke vormen van motivatie.

De handeling wordt verricht omdat de persoon daar zelf zin in heeft zonder externe druk of invloeden van buitenaf. Het proces doorlopen is op zich al leuk. Zo zal vissen of het spelen van computerspelletjes veelal intrinsiek gemotiveerd zijn; deze werken langer door. 

De twee soorten motivaties kunt je inzetten in een User Experience Design op 3 niveaus. Bekijk hier hoe je dat toepast.

8. Hoe voeg je fun toe?

Wanneer je gedrag van mensen wilt gaan beïnvloeden, dan zul je eerst goed moeten begrijpen waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Pas als je dat in kaart hebt gebracht, kun je erachter komen wat mensen leuk vinden. Download hier dit framework om je eigen customer journeys te maken vanuit een gamification perspectief.

gamification framework